Kenneth Griffiths

Roedd Kenneth Griffiths (1945 - 2014) yn ffotograffydd dogfen a phortreadau byd-ewnog. Defnyddiodd ddwy broses gan mwyaf - argraffu ar blatinwm a thechneg lliw a elwir yn argraffu Carbro, a ddyfeisiwyd yn 1863 ond a oedd wedi diflannu fwy neu lai pan ddechreuodd Griffiths ei defnyddio 100 mlynedd yn ddiweddarach. Mae'r dechneg honno'n cynnwys argraffu ar nifer o haenau â phigmentau yn hytrach na lliwiau ac roedd yn fodd i chwarae â lliw, cyferbyniad a manylder. Rhoddodd hyn ddyfnder microsgopig prin i'w ffotograffau ac argraff o edrych ar baentiad yn hytrach na delwedd ffotograffig.

Ganwyd Griffiths yn Christchurch, Seland Newydd, yn fab i Edward, a hanai o dde Cymru, a Gwladys (née Winson), o Gernyw. Yn 1969, cofrestrodd Griffiths gyda'r Coleg Celf Brenhinol ac arhosodd yn Llundain, gan dreulio llawer o'i amser yng Nghymru. Roedd hefyd yn ystyried ynys Elba yn gartref iddo.

Norwegian Church Arts Centre
www.norwegianchurchcardiff.com

11am - 5pm Llun - Sul

Times

Harbour Drive,

Cardiff Bay,

Cardiff,

Wales

CF10 4PA

Patagonia