Karen Ingham

Ganwyd Dr Karen Ingham yn Lloegr ond fe'i magwyd yn America, yr Almaen ac yn Norwy cyn iddi ddychwelyd i Brydain i astudio celfyddyd gain, ffotograffiaeth a gwneud ffilmiau. Bu'n byw yng Nghymru ers 25 mlynedd ac mae hi'n rhannu ei hamser rhwng ei gwaith stiwdio rhyngwladol a'i gwaith fel Athro Rhyngweithiadau Technoleg, Celfyddyd a Gwyddoniaeth yng Ngholeg Celfyddyd Abertawe, sydd yn rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae Ingham yn arddangos ac yn cyhoeddi yn rhyngwladol ac mae ei gwaith yn rhan o sawl casgliad. Mae ei gwaith yn rhyngddisgyblaethol ond yn ymwneud, gan mwyaf, â chyfryngau'r lens. Mae hi'n hen law ar gydweithio â Ffotogallery - yn fwyaf diweddar, cyflwynodd ei harddangosfa, Wonder Chamber, ar y cyd â'r oriel yn 2012. Mae ei gwaith cyfredol yn archwilio'r hybridedd rhwng ymgorfforiadau ffisegol a digidol a materoliaeth - amlygwyd hynny yn y prosiectau States of Mind, gyda'r RCA a'r Sefydliad ar gyfer Celfyddyd a Thechnoleg Greadigol yn Lerpwl, a 'Facescapes and Physiognomic Landscapes', rhan o 'Crafting Anatomies', a gyflwynir yn fuan yng nghynhadledd 'Creative Practice' yn Aarhus, Denmarc.

11am - 5pm Maw - Sad

Times

Queen Street,

Cardiff

CF10 2HQ

Towards America - Home Sweet Home