Julian Germain

Taniwyd diddordeb Julian Germain (Llundain, 1962) mewn ffotograffiaeth pan oedd yn ddisgybl ysgol. Aeth yn ei flaen i astudio yng Ngholeg Polytechnig Trent yn Nottingham a'r Coleg Celf Brenhinol yn Llundain. Cyhoeddodd nifer o lyfrau, gan gynnwys 'In Soccer Wonderland' (1994), 'The Face of the Century' (1999) a 'Steel Works' (1990). Adlewyrchir cred ddi-ffael Germain yng ngwerth delweddau amatur a delweddau 'swyddogaethol' yn ei lyfr diweddar, 'For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness’, a gyhoeddwyd gan SteidlMack yn 2005, ac hefyd yn ei brosiect ‘The Running Line’, gosodiad cerfluniol a greodd ym Mharc Saltwell, Gateshead, yn 2007. Yn ddiweddar, dangosodd a chyhoeddodd ei gyfres, 'Classroom Portraits, 2004 - 2012,' prosiect byd-eang yn seiliedig ar fyd addysg. Mae e hefyd, yn rhan o'r grŵp No Olho da Rua, sy'n bwriadu cyhoeddi ac arddangos lluniau a grëwyd gan blant stryd Brasil dros y 18 mlynedd diwethaf. Mae Germain yn byw ac yn gweithio yn Northumberland, y DG.

Customs House

01/10/2015 - 31/10/2015

Times

Bute Street,

Cardiff

Location

Presenoldeb Cudd

Eva Sajovic, Julian Germain
Customs House

Presenoldeb Cudd

Eva Sajovic, Julian Germain
Customs House

10am - 5pm Maw - Sad

01 - 31 Hydref