Jona Frank

Ganwyd Jona Frank yn New Jersey yn 1966 ac astudiodd ffilm yn USC yn Califfornia. Mae ganddi ddiddordeb yn y modd y mae pobl yn dysgu cyd-drafod â'r byd a dod o hyd i le mewn grŵp yn sgil hynny. Mae ei gwaith ffotograffig yn cynnwys portreadau gan mwyaf ac fe'i cyhoeddwyd mewn pump o lyfrau. Mae ei gwaith diweddar yn cynnwys astudiaethau o focswyr ifainc yng ngogledd Lloegr, myfyrwyr mewn coleg Cristnogol Gweriniaethol a phlant mewn ysgol uwchradd yn yr Unol Daleithiau. Derbyniodd sawl gwobr a chomisiwn ac fe ddangoswyd ei gwaith yn rhyngwladol. Mae ei gwaith i'w weld hefyd mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat yn Palm Springs, yn Los Angeles, yn San Francisco, Houston a Sacramento. Mae hi'n Athro Cysylltiol yng Ngholeg Canolfan Gelfyddyd a Dylunio Pasadena ac yn byw yn California, yr Unol Daleithiau.

Wales Millennium Centre
www.wmc.org.uk

10am - 10.30pm Llun - Sul

Times

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff Bay

CF10 5AL

High School/Right