John Paul Evans

Mae John Paul Evans yn Uwch-ddarlithydd mewn Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe. Mae e'n artist ffotograffig a anwyd yng Nghymru ac sydd yn byw, bellach, yn Nyfnaint. Mae ei waith yn deillio o ddiddordeb cyffredinol mewn cynrychiolaeth o'r rhywiau a thrafodaethau ynglŷn â'r modd y cynrychiolir dynion mewn patriarchaeth. Mae e'n rhoi sylw arbennig i wleidyddiaeth y cynrychioliad o bobl hoyw. Dangosodd ei waith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

11am - 5pm Maw - Sad

Times

Queen Street,

Cardiff

CF10 2HQ

Towards America - Home Sweet Home