Jack Latham

Mae Jack Latham yn ffotograffydd llawrydd a anwyd ac a fagwyd yng Nghymru ac sydd yn byw ac yn gweithio erbyn hyn yn Brighton. Graddiodd Jack o gwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol Prifysgol Cymru, Casnewydd (Prifysgol De Cymru erbyn hyn) yn 2012. Mae ei waith yn gyfuniad o ffotograffiaeth fformat mawr a ffilmiau digidol. Cyhoeddodd sawl llyfr ar ei liwt ei hun yn ogystal ag arddangos gwaith yn rhyngwladol.

Yn ogystal a'i waith ffotograffig ei hun, mae Jack yn cyd-guradu cyfres ddarlithoedd 'Miniclick' yn Brighton. Mae e hefyd yn un o sylfaenwyr - ac yn un o gyfranwyr rheolaidd – y grŵp ffotograffig Cymreig, A Fine Beginning, a ddangosodd waith ledled y DG drwy gydol 2013-2014.

11am - 5pm Maw - Sad


Times

Stadium Plaza

Wood Street

Cardiff
CF10 1LA

San Francisco 64 & A Pink Flamingo Activity Pack

A Pink Flamingo

Jack Latham
Stadium Plaza

11am – 5pm Maw – Sad

01 - 31 Hydref