Huw Alden Davies

Derbyniodd y ffotograffydd Huw Alden Davies, a gafodd ei eni a’i fagu yn ne-orllewin Cymru, radd BA Anrhydedd mewn Ffotograffiaeth yng Ngholeg Sir Gâr, ac astudiodd am ei radd Meistr mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd. Ymddangosodd ei waith mewn nifer o gyhoeddiadau, yn cynnwys Portfolio, Blown, British Journal of Photography, a chylchgrawn CCQ, a chael ei arddangos mewn amryw o arddangosfeydd ledled y DU a gweddill Ewrop. Cynhwyswyd ei waith fel rhan o Valleys Re: Presented yng Ngŵyl Diffusion 2013 (Caerdydd), a chafodd ei gynnwys hefyd yn archifau Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Oriel Bortreadau Genedlaethol Lloegr, Llundain. Mae’n dysgu bellach yn Ysgol Gelf Caerfyrddin ac yn parhau i weithio fel ffotograffydd dogfennol ac arddangos, gan weithio ar amrywiaeth o brojectau, yn cynnwys ei broject tymor-hir, Tumble sy’n seiliedig ar ymdeimlad o le a hunaniaeth ddiwylliannol cymuned wledig Gymreig.

Lansio Llyfr Huw Alden Davies

Huw Alden Davies
Chapter

Looking for America Instagram Residencies

Sioe grŵp
02 - 31 Hydref

​Prosiect Artistiaid Preswyl Instagram 'Looking For America'

Patricia Lay-Dorsey, Huw Alden Davies, Will Steacy, Clementine Schneidermann