Hillerbrand and Magsamen

Fel tîm artistig cydweithredol (gŵr a gwraig), mae Hillerbrand + Magsamen yn tynnu ar gyfoeth gwaith Fluxus ac yn ymgorffori hiwmor, perfformiad, ffotograffiaeth, fideo a gwrthrychau bob dydd yn eu gwaith. Maent yn estyn eu bywyd teuluol personol fel ei fod yn sgwrs gelfyddydol gyfoes am ddeinameg teuluoedd, bywyd maestrefol a gormodedd 'diwylliant y defnyddiwr' Americanaidd. Mae'r math newydd hwn o 'Fluxus maestrefol' yn arwain at waith sydd yn dogfennu ac yn ail-leoli ein hamcanion a'n syniadau am yr hunan, teulu a diwylliant, rôl y camera mewn celfyddyd gyfoes a rhagdybiaethau am fywyd bob dydd. Mae Hillerbrand + Magsamen yn byw ac yn gweithio yn Houston, Texas.

National Express

11am - 5pm Maw - Sad

Times

Wood Street

Cardiff

CF10 1ES

Higher Ground Activity Pack

Higher Ground

Hillerbrand and Magsamen
National Express

11am - 5pm Maw - Sad

01 - 31 Hydref