Hamish Gane

Mae Hamish Gane yn artist ffotograffig sy'n byw ac yn gweithio yn Abertawe. Mae ei waith yn tynnu ar syniadau am gof a melancholia yng nghyd-destun ffotograffiaeth a'r teulu. Dangoswyd ei waith yn eang. Ar ôl gweithio fel technegydd a chynllunydd goleuo yn Llundain, symudodd i dde Cymru yn y 1990au i astudio ffotograffiaeth a chelfyddyd gain. Cwblhaodd radd Meistr yn 2003 ac fe gyflwynodd arddangosfa unigol, Apron, yn Oriel Mission, Abertawe, yn 2005. Bu'n arweinydd cwrs BA (Anrh) Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau yng Ngholeg Celfyddyd Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ers 2007 ac, yn 2013 dyfarnwyd doethuriaeth iddo am waith ymarferol: 'Photography, Melancholy, Family: Spaces Beyond Representation'.

11am - 5pm Maw - Sad

Times

Queen Street,

Cardiff

CF10 2HQ

Towards America - Home Sweet Home