Faye Chamberlain

Bu Faye Chamberlain yn gweithio fel artist ffotograffig proffesiynol ers 1996, gan bendilio rhwng prosiectau personol a gwaith comisiwn - a nifer o'r prosiectau hynny yn rhai ymgynghorol a chyfranogol. Mae ei ffotograffiaeth yn cwmpasu ystod eang o arddulliau, gan gynnwys tirluniau, celfyddyd gain a dogfen. Ar ôl astudio ffotograffiaeth yng Ngholeg Southfields yng Nghaerlŷr (Coleg Caerlŷr erbyn hyn), graddiodd Faye o Brifysgol Swydd Stafford â BA (Anrh) mewn Dylunio: Ffotograffiaeth. Ers hynny, gweithiodd ar gyfoeth o gomisiynau cyffrous ac eclectig ar ran cleientiaid amrywiol, gan gynnwys Ffotogallery a gwahanol awdurdodau lleol.

Cory's Building

11am - 5pm Maw - Sad

Times

57 Bute Street

Cardiff

CF10 5AJ

A Tale of Two Cities