Denis Orel & Benjamin Tafel

Denis Orel & Benjamin Tafel

Mae Stiwdio Orel yn gweithio ym meysydd cyfathrebu, ffotograffiaeth a ffilm. O'u canolfan yn Stuttgart, eu nod yw estyn terfynau cyfathrebu gweledol ar hyd sawl platfform, gan gynnwys llyfrau, fideos a'r Rhyngrwyd. Mae Benjamin Tafel yn ffotograffydd a Chyfarwyddwr Celf sy'n gweithio ym Merlin a Stuttgart.

www.studio-orel.dewww.benjamin-tafel.de

Cory's Building

11am - 5pm Maw - Sad

Times

57 Bute Street

Cardiff

CF10 5AJ

A Tale of Two Cities