David Bowden

Comisiynwyd David Bowden gan Ffotogallery yn 1984 i gynhyrchu cyfres o bedwar deg pump o brintiau i ddogfennu harddwch ac amrywiaeth parciau Caerdydd. Dyfarnwyd y comisiwn iddo ar achlysur dathlu canmlwyddiant Coleg y Brifysgol, Caerdydd. Cafodd y gwaith ei ddangos mewn gwahanol leoliadau yng Nghymru yn 1984 ac 1985 ac fe'i dangosir eto yn awr am y tro cyntaf ers deng mlynedd ar hugain.

Cory's Building

11am - 5pm Maw - Sad

Times

57 Bute Street

Cardiff

CF10 5AJ

A Tale of Two Cities