Christine Shaw

Mae Christine yn artist ffotograffig sydd wedi mynd ati yn ddiweddar i gyfuno ei gwaith ffotograffig â ffilm ddigidol. Mae ffocws ei gwaith presennol ar yr archif teuluol a'r angen i warchod cyfryngau gweledol a hanesion teuluol ar ran cenedlaethau'r dyfodol. Graddiodd Christine â Gradd BA Dosbarth 1af mewn Ffotograffiaeth Gelfyddydol o Brifysgol Fetropolitan Abertawe yn 2006 ac ers hynny dyfarnwyd iddi MA mewn Ffotograffiaeth a Deialogau Cyfoes, o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

11am - 5pm Maw - Sad

Times

Queen Street,

Cardiff

CF10 2HQ

Towards America - Home Sweet Home