Beri Bieber

Mae Beri Bieber, sy'n byw ac yn gweithio yn Stuttgart, yn ffotograffydd ac yn ddylunydd cyfathrebu sydd yn ymddiddori yn y modd y cynrychiolir y gymdeithas amlddiwylliannol ac effaith globaleiddio ar hunaniaeth ddiwylliannol a'n hymdeimlad o le. Mae Bieber hefyd yn Sylfaenydd-Gyfarwyddwr gŵyl Fotosommer Stuttgart.

www.beri-bieber.de

Cory's Building

11am - 5pm Maw - Sad

Times

57 Bute Street

Cardiff

CF10 5AJ

A Tale of Two Cities