Bandia Ribeira

Ar ôl astudio Gwyddor Gwleidyddiaeth yn Sbaen, teithiodd Ribeira - a gweithio'n helaeth - mewn sawl gwlad Ewropeaidd. Yn 2008, symudodd i Barcelona i astudio Ffoto-newyddiaduraeth a chychwynnodd brosiect ffotograffiaeth cyfranogol ar y cyd â FIAS (Fundació per la Innovació i la Acció Social) sydd, trwy gyfrwng cyfres o weithdai, yn cyflwyno ffotograffau o fenywod yn y carchar. Yn 2009, gweithiodd fel ffotograffydd i'r wasg ar ran y papur newydd rhanbarthol, El Progreso. Yn 2012 symudodd i Gasnewydd, De Cymru, i ddechrau astudio Ffotograffiaeth Ddogfennol.

Cory's Building

11am - 5pm Maw - Sad

Times

57 Bute Street

Cardiff

CF10 5AJ

A Tale of Two Cities