Arthur Tress

Ganwyd Arthur Tress ar 24 Tachwedd 1940 yn Brooklyn, Efrog Newydd.

Cafodd ei arbrofion ffotograffig cynnar eu dylanwadu gan Heinrich Bluecher o Bard College, Efrog Newydd - astudiodd Tress ddiwylliant cymharol ac athroniaeth gydag ef. Yn 1962, aeth Tress i Baris i astudio ffilm ond buan y rhoddodd y gorau i hynny. Dros y blynyddoedd nesaf, teithiodd drwy Ewrop, Affrica, Mecsico, India a Japan. Dechreuodd ei ffotograffiaeth symud tuag at ddogfennaeth ethnograffig o wahanol ddiwylliannau. Yn 1967, symudodd Tress i Sweden lle'r aeth ati i baratoi ffilmiau addysgol ar ran Amgueddfa Ethnograffig Stockholm. Yn y fan honno, datblygodd ei arddull ddogfennol nodedig, gan ddefnyddio sefyllfaoedd 'candid' a weddnewidiwyd ganddo i adlewyrchu ei ddychymyg greddfol. Yn 1968, dychwelodd i Efrog Newydd yn benderfynol o fod yn ffotograffydd proffesiynol.

11am - 5pm Maw - Sad


Times

Stadium Plaza

Wood Street

Cardiff
CF10 1LA

San Francisco 64 & A Pink Flamingo Activity Pack

8 Oct Arthur Tress Reception for Iris Prize

San Francisco ‘64

Arthur Tress
Stadium Plaza

11am - 5pm Maw - Sad

01 - 31 Hydref